Điểm nhấn môn học/ Subject highlight

Điểm nhấn môn học/ Subject highlight

Điểm nhấn môn Toán/ Math highlight
31 Th1

Điểm nhấn môn Toán/ Math highlight

Mục tiêu môn Toán được xây dựng theo thang bậc nhận thức gồm bốn bậc, trong đó tập trung vào mục tiêu thông hiểu...

Chi tiết

Điểm nhấn môn Ngữ văn/ Literature highlight
31 Th1

Điểm nhấn môn Ngữ văn/ Literature highlight

1. MỤC TIÊU/ TARGETS Để Ngữ văn trở về với đúng sứ mệnh của bộ môn truyền cảm hứng, giúp học sinh yêu thích...

Chi tiết

Điểm nhấn môn Tiếng Anh/ English highlight
31 Th1

Điểm nhấn môn Tiếng Anh/ English highlight

I. MỤC TIÊU/ TARGET – Khơi dậy niềm đam mê Tiếng Anh cho từng học sinh, giúp việc học Tiếng Anh trở nên nhẹ...

Chi tiết

Điểm nhấn môn Giáo dục công dân/ Civic education highlight
31 Th1

Điểm nhấn môn Giáo dục công dân/ Civic education highlight

– Mục tiêu của môn Giáo dục công dân là giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật...

Chi tiết

Điểm nhấn môn Khoa học Tự nhiên/ Science highlight
31 Th1

Điểm nhấn môn Khoa học Tự nhiên/ Science highlight

1. Mục tiêu/ Targets Mục tiêu chương trình Khoa học tự nhiên xây dựng theo khung chương trình bộ GD và ĐT gồm 04...

Chi tiết

Điểm nhấn môn Giáo dục thể chất/ Physical education highlight
31 Th1

Điểm nhấn môn Giáo dục thể chất/ Physical education highlight

– Mục tiêu môn Giáo dục thể chất được xây dựng theo Bậc 1 (nhớ, hiểu), Bậc 2 (vận dụng). Trong đó, tập trung...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học