Liên hệ
Trường THCS Pascal

Điện thoại

024.62.92.73.04

Địa chỉ

Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Email

bangiamhieupascal@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi

02462927304 Đăng ký học