CLB Pascal Tiny Sun

CLB Pascal Tiny Sun

📸 QUỸ PASCAL TINY SUN – ẤM ÁP TÌNH BẠN TẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÔNG ANH
16 Th1

📸 QUỸ PASCAL TINY SUN – ẤM ÁP TÌNH BẠN TẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÔNG ANH

Trong sáng ngày thứ Tư, 20/12/2023, các bạn học sinh trong CLB thiện nguyện Pascal Tiny Sun cùng các thầy cô của nhà trường...

Chi tiết

PASERS CHIA SẺ VÀ ĐỒNG CẢM VỚI HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÔNG ANH
12 Th4

PASERS CHIA SẺ VÀ ĐỒNG CẢM VỚI HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÔNG ANH

Trong ngày 7 tháng 4 vừa qua, các bạn học sinh trong CLB thiện nguyện Pascal Tiny Sun cùng các thầy cô của nhà...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học