CLB Pascal Tiny Sun

CLB Pascal Tiny Sun

PASERS CHIA SẺ VÀ ĐỒNG CẢM VỚI HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÔNG ANH
12 Th4

PASERS CHIA SẺ VÀ ĐỒNG CẢM VỚI HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÔNG ANH

Trong ngày 7 tháng 4 vừa qua, các bạn học sinh trong CLB thiện nguyện Pascal Tiny Sun cùng các thầy cô của nhà...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học