Học sinh tiêu biểu, tiến bộ

Học sinh tiêu biểu, tiến bộ

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 10 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
24 Th11

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 10 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 10 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
24 Th11

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 10 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal ghi nhận và chúc mừng các bạn học sinh đã tiến bộ nhiều nhất trong tháng 10 vừa qua. Đây là...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 9 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
13 Th10

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 9 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal ghi nhận và chúc mừng các bạn học sinh đã có những tiến bộ trong tháng 9 vừa qua. Đây là...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 9 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
13 Th10

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 9 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal chúc mừng và vinh danh các gương mặt học sinh tiêu biểu trong học tập, hoạt động, rèn luyện tháng 8...

Chi tiết

️🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 8 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
19 Th9

️🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 8 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal chúc mừng và vinh danh các gương mặt học sinh tiêu biểu trong học tập, hoạt động, rèn luyện tháng 8...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 8 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
19 Th9

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 8 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal ghi nhận và chúc mừng các bạn học sinh đã có những tiến bộ trong tháng 8 vừa qua. Đây là...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học