Học sinh tiêu biểu, tiến bộ

Học sinh tiêu biểu, tiến bộ

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 3 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
03 Th5

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 3 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal ghi nhận sự tiến bộ của các bạn học sinh trong tháng Ba. Trong tháng vừa qua, các bạn đã có...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 02 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
14 Th3

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 02 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal chúc mừng và tuyên dương các bạn học sinh tiêu biểu tháng 02. Chúc các bạn tiếp tục nỗ lực và...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 02 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
14 Th3

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 02 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal chúc mừng và ghi nhận sự tiến bộ của 18 bạn học sinh đã nỗ lực trong học tập, rèn luyện...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 01 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
01 Th3

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 01 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal ghi nhận và biểu dương 18 bạn học sinh đã có sự tiến bộ nhiều nhất trong tháng 01. Mỗi hoạt...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 01. NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
01 Th3

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 01. NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal chúc mừng và biểu dương 21 bạn học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tháng 01 năm 2024. Chúc...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 12 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
16 Th1

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 12 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Với tất cả sự nỗ lực và cỗ gắng, 18 gương mặt tiến bộ nhiều nhất tháng 12 đã được thầy cô và các...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học