Gương mặt Pascal

Gương mặt Pascal

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 02 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
14 Th3

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 02 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal chúc mừng và ghi nhận sự tiến bộ của 18 bạn học sinh đã nỗ lực trong học tập, rèn luyện...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 01 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
01 Th3

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 01 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal ghi nhận và biểu dương 18 bạn học sinh đã có sự tiến bộ nhiều nhất trong tháng 01. Mỗi hoạt...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 01. NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
01 Th3

🏅 HỌC SINH TIÊU BIỂU THÁNG 01. NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Trường THCS Pascal chúc mừng và biểu dương 21 bạn học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tháng 01 năm 2024. Chúc...

Chi tiết

HỌC BỔNG DỰ ÁN “CÔNG DÂN TOÀN CẦU” – TRAO TẶNG VŨ CẨM TÚ 9C️
01 Th3

HỌC BỔNG DỰ ÁN “CÔNG DÂN TOÀN CẦU” – TRAO TẶNG VŨ CẨM TÚ 9C️

Trong các bài giảng tại dự án “Công dân toàn cầu” của Trường THCS Pascal năm học 2023 – 2024, giáo sư David Pickus...

Chi tiết

🎖️ Học bổng Pascal – học kì 1, năm học 2023 – 2024 ️🎖️
18 Th1

🎖️ Học bổng Pascal – học kì 1, năm học 2023 – 2024 ️🎖️

Trường THCS Pascal chúc mừng và vinh danh 62 gương mặt xuất sắc được trao Học bổng Pascal học kì 1 năm học 2023...

Chi tiết

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 12 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅
16 Th1

🏅 HỌC SINH TIẾN BỘ NHIỀU NHẤT THÁNG 12 – NĂM HỌC 2023 – 2024 ️🏅

Với tất cả sự nỗ lực và cỗ gắng, 18 gương mặt tiến bộ nhiều nhất tháng 12 đã được thầy cô và các...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học