Thông báo Tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 3 VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC
09 Th6

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 3 VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC

Kính gửi Quý CMHS! Trường THCS Pascal gửi đến Quý CMHS điểm đánh giá năng lực đợt 3 và thủ tục nhập học dành...

Chi tiết

THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 – ĐỢT 3 * NĂM HỌC 2024 – 2025
05 Th6

THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 – ĐỢT 3 * NĂM HỌC 2024 – 2025

Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh! Trường THCS Pascal trân trọng gửi đến Quý CMHS các thông tin và hướng dẫn về việc...

Chi tiết

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 2 VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC
12 Th5

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 2 VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC

Kính gửi Quý CMHS! Trường THCS Pascal gửi đến Quý CMHS điểm đánh giá năng lực đợt 2 và thủ tục nhập học dành...

Chi tiết

THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 – ĐỢT 2 * NĂM HỌC 2024 – 2025
29 Th4

THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 – ĐỢT 2 * NĂM HỌC 2024 – 2025

Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh! Trường THCS Pascal trân trọng gửi đến Quý CMHS các thông tin và hướng dẫn về kì...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9 * NĂM HỌC 2024 – 2025
29 Th4

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9 * NĂM HỌC 2024 – 2025

Trường THCS Pascal thông báo đến các bậc cha mẹ học sinh, các bạn học sinh thông báo tuyển sinh bổ sung các khối...

Chi tiết

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 (07/4/2024) VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC
07 Th4

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 (07/4/2024) VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC

Kính gửi Quý CMHS! Trường THCS Pascal gửi đến Quý CMHS điểm đánh giá năng lực đợt 1 và thủ tục nhập học dành...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học