Thông báo Tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh

TUYỂN SINH CÂU LẠC BỘ “TRẢI NGHIỆM LÀM PASERS”- ĐỢT 2. NĂM HỌC 2023 – 2024 (KHÓA 15)
22 Th1

TUYỂN SINH CÂU LẠC BỘ “TRẢI NGHIỆM LÀM PASERS”- ĐỢT 2. NĂM HỌC 2023 – 2024 (KHÓA 15)

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Đối tượng: Học sinh (HS) lớp 5 với mong muốn: + Phát triển năng lực học tập 03...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 (KHÓA 15) NĂM HỌC 2024 – 2025
14 Th8

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 (KHÓA 15) NĂM HỌC 2024 – 2025

I. LÝ DO CÁC BẬC CHA MẸ HỌC SINH ĐÃ CHỌN TRƯỜNG THCS PASCAL “Mục tiêu giáo dục đúng đắn – Giáo viên giỏi,...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÂU LẠC BỘ “TRẢI NGHIỆM LÀM PASERS” NĂM HỌC 2023 – 2024 (KHÓA 15) – ĐỢT 1
03 Th8

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÂU LẠC BỘ “TRẢI NGHIỆM LÀM PASERS” NĂM HỌC 2023 – 2024 (KHÓA 15) – ĐỢT 1

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Đối tượng: Học sinh (HS) lớp 5 với mong muốn: + Phát triển năng lực học tập 03...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 (KHÓA 14) NĂM HỌC 2023 – 2024 (THÔNG BÁO CŨ)
22 Th9

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 (KHÓA 14) NĂM HỌC 2023 – 2024 (THÔNG BÁO CŨ)

I. LÝ DO CÁC BẬC CHA MẸ HỌC SINH ĐÃ CHỌN TRƯỜNG THCS PASCAL “Mục tiêu giáo dục đúng đắn – Giáo viên giỏi,...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học