Tư Tưởng Cốt Lõi

I. MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA NHÀ TRƯỜNG
(Trả lời câu hỏi: Cuộc đời cần trường chúng ta tồn tại và phát triển để làm gì?)

Trường tồn tại và phát triển với mục tiêu giúp học sinh tiến bộ, để các em không chỉ thi cử đỗ đạt mà còn có những phẩm chất và năng lực của những công dân toàn cầu, để các em luôn có những ngày tháng hạnh phúc và hữu ích trong suốt thời đi học cũng như trong cả cuộc đời mình.

II. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
(Trả lời câu hỏi: Những giá trị nào giúp trường chúng ta luôn tồn tại và phát triển?)

1. Yêu thương: Thầy cô giáo sẽ luôn thắp lên ngọn lửa khát khao học tập và rèn luyện trong từng học sinh bằng tình yêu thương.

2. Nghiêm khắc: Nhà trường sẽ luôn phát triển chương trình và phương pháp dạy học, phát triển các chương trình giáo dục toàn diện để giúp học sinh “thích học tập, thích rèn luyện”, để các em thấy “cần học tập và cần rèn luyện”. Tuy nhiên, dù có những lúc các em chưa thấy “thích”, chưa thấy “cần” thì các em vẫn “phải học tập, phải rèn luyện” theo quy định của nhà trường.

3. Nỗ lực, trách nhiệm, trung thực, tích cực, sáng tạo là những phẩm chất mà từng thầy cô, từng học sinh luôn tu dưỡng và rèn luyện.

III. NGUYÊN TẮC CỐT LÕI TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (Trả lời câu hỏi: chúng ta sẽ phân phối, đầu tư nguồn lực như thế nào để trường luôn tồn tại và phát triển?)

1. Ưu tiên chất lượng giáo dục: Nhà trường chỉ mở rộng quy mô nếu việc mở rộng ấy không ảnh hưởng tới việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Ưu tiên đầu tư vào nguồn lực con người:

– Đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên, nhân viên luôn là ưu tiên số một trong chiến lược và chính sách phát triển của nhà trường. Thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên luôn được yêu thương, trân trọng, bảo vệ, giúp đỡ, đào tạo, luôn được đãi ngộ thỏa đáng để không ngừng phát triển bản thân nhằm giáo dục học sinh ngày càng tiến bộ.

– Luôn ưu tiên đầu tư cho công tác đào tạo và triển khai áp dụng các quan điểm, chương trình, phương pháp, công nghệ tiên tiến trong hoạt động dạy học và giáo dục toàn diện học sinh.

– Luôn ưu tiên sự đơn giản, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm trong quá trình đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất để nhà trường chỉ cần thu học phí ở mức khá nhưng vẫn có đủ nguồn lực để đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên ở mức tốt, hoạt động dạy học và giáo dục toàn diện học sinh ở mức tốt.

02462927304 Đăng ký học