Dự án môn học

Dự án môn học

Thầy cô không chỉ là người dạy mà còn luôn nỗ lực học hỏi không ngừng
25 Th1

Thầy cô không chỉ là người dạy mà còn luôn nỗ lực học hỏi không ngừng

Tiếp nối các chương trình hội thảo ứng dụng, triển khai của nhà trường, seminar của ba tổ chuyên môn được tổ chức trong...

Chi tiết

PASERS HỌC LỊCH SỬ – VĂN HÓA PHỤC HƯNG
27 Th9

PASERS HỌC LỊCH SỬ – VĂN HÓA PHỤC HƯNG

Bạn cảm thấy như thế nào khi Văn hoá Phục hưng được chuyển thành nội dung cho học sinh tự đọc? Khi mà ý...

Chi tiết

DỰ ÁN PASERS TRỢ GIẢNG CÙNG CÔ THANH TÚ-GIAI ĐOẠN 1-MÔN LỊCH SỬ
27 Th9

DỰ ÁN PASERS TRỢ GIẢNG CÙNG CÔ THANH TÚ-GIAI ĐOẠN 1-MÔN LỊCH SỬ

  Đáp ứng yêu cầu trên con đường chuyển đổi số của trường Pascal, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo của các...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học