https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/BANNER-4-03.jpg

Sứ mệnh

Ngay từ năm đầu tiên hoạt động, với ý thức và trách nhiệm của mình, Ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng phương châm hành động, đó là “Vì sự tiến bộ của từng học sinh”. Vì thế, ở trường THCS Pascal, không một học sinh nào bị bỏ rơi, tất cả các bạn nhỏ đều được dạy dỗ bởi sự ân cần, chu đáo, tận tâm, hết lòng vì học sinh của các thầy cô giáo. Trên hành trình phát triển ấy, các thầy cô tiếp tục cải tiến, phát triển chương trình đào tạo, cập nhật các phương pháp, công nghệ dạy học tiên tiến và bổ sung thêm các hoạt động để chuẩn bị hành trang cho các thế hệ học sinh của nhà trường “Sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu” từ hôm nay. 

02462927304 Đăng ký học