Tập san 20/11

Tập san 20/11

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 1
02 Th12

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 1

Sau khi thưởng thức 17 tập san của 17 lớp, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các bộ sưu tập đơn lẻ của...

Chi tiết

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 2
02 Th12

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 2

Kết thúc tháng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các bạn học sinh đã thực hiện rất nhiều sản phẩm sáng tạo...

Chi tiết

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 3
02 Th12

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 3

Cảm ơn các thầy cô, các bạn học sinh đã tích cực tham gia các hoạt động trong tháng kỷ niệm Ngày Nhà giáo...

Chi tiết

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 4
02 Th12

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 4

Cảm ơn các thầy cô, các bạn học sinh đã tích cực tham gia các hoạt động trong tháng kỷ niệm Ngày Nhà giáo...

Chi tiết

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 5
02 Th12

TUẦN LỄ VĂN HÓA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CHỦ ĐỀ: “THẦY CÔ TRONG MẮT EM” – PHẦN 5

Cảm ơn các thầy cô, các bạn học sinh đã tích cực tham gia các hoạt động trong tháng kỷ niệm Ngày Nhà giáo...

Chi tiết

TẬP SAN CHÚC MỪNG NGÀY 20/11 CỦA LỚP 6A
02 Th12

TẬP SAN CHÚC MỪNG NGÀY 20/11 CỦA LỚP 6A

Xin mời thầy cô và các bạn đến với 17 triển lãm của 17 lớp về chủ đề “Tri ân thầy cô” trong tuần...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học