Thông điệp người sáng lập

Thông điệp người sáng lập

Nhìn lại nguyên tắc đầu tư nguồn lực của Trường THCS Pascal
05 Th1

Nhìn lại nguyên tắc đầu tư nguồn lực của Trường THCS Pascal

VÌ SAO Ở PASCAL, CHÚNG TA (QUÝ THẦY CÔ, QUÝ CHA MẸ HỌC SINH VÀ CÁC CON HỌC SINH) ĐÃ LÀM ĐƯỢC RẤT NHIỀU...

Chi tiết

LÀM SAO ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG? ĐỂ CÓ THỂ SỐNG CÙNG MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI?
27 Th9

LÀM SAO ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG? ĐỂ CÓ THỂ SỐNG CÙNG MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI?

(Phần 3 của bài viết “Chúng ta phải làm sao để sống giỏi giang, tử tế và hạnh phúc? Để sống có hiếu? Để...

Chi tiết

LÀM SAO ĐỂ SỐNG CÓ HIẾU VỚI BỐ MẸ, VỚI TỔ TIÊN?
27 Th9

LÀM SAO ĐỂ SỐNG CÓ HIẾU VỚI BỐ MẸ, VỚI TỔ TIÊN?

(Phần 2 của bài viết “Chúng ta phải làm sao để sống giỏi giang, tử tế và hạnh phúc? Để sống có hiếu? Để...

Chi tiết

CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO ĐỂ SỐNG GIỎI GIANG, TỬ TẾ VÀ HẠNH PHÚC? ĐỂ SỐNG CÓ HIẾU? ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH CHO MỌI NGƯỜI? ĐỂ CÓ THỂ SỐNG CÙNG MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI?
27 Th9

CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO ĐỂ SỐNG GIỎI GIANG, TỬ TẾ VÀ HẠNH PHÚC? ĐỂ SỐNG CÓ HIẾU? ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH CHO MỌI NGƯỜI? ĐỂ CÓ THỂ SỐNG CÙNG MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI?

Chúng ta cần xác định được mục tiêu sẽ có một cuộc đời như thế nào. Và chúng ta cũng cần biết cách làm...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học