Về Pascal/ About Pascal

Về Pascal/ About Pascal

Điểm nhấn hoạt động/ Activity highlight
30 Th1

Điểm nhấn hoạt động/ Activity highlight

Trường THCS Pascal được biết đến là môi trường học tập sáng tạo, nơi phát huy tinh thần học tập chủ động và khích...

Chi tiết

Lịch sử hình thành/ Foundation history
30 Th1

Lịch sử hình thành/ Foundation history

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN/ HISTORY Trường THCS Pascal được thành lập theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2010 của...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học