Đại Sứ Văn Hóa Đọc

Đại Sứ Văn Hóa Đọc

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – ” ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”
27 Th9

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – ” ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”

Xin mời Quý bạn đọc đến với bài dự thi của bạn Đinh Như Quỳnh Mai (học sinh lớp K10C). Quỳnh Mai sẽ giới...

Chi tiết

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”
27 Th9

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”

Xin mời Quý bạn đọc đến với bài dự thi của bạn Trần Châu Anh (học sinh lớp K11A). Châu Anh sẽ giới thiệu...

Chi tiết

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “NGÔI NHÀ NGHÌN HÀNH LANG”
27 Th9

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “NGÔI NHÀ NGHÌN HÀNH LANG”

Xin mời Quý bạn đọc đến với bài dự thi của bạn Trần Tường Vy (học sinh lớp K10B). Tường Vy sẽ giới thiệu...

Chi tiết

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”
27 Th9

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”

Xin mời Quý bạn đọc đến với bài dự thi của bạn Nguyễn Phương Thảo (học sinh lớp K11A). Phương Thảo sẽ giới thiệu...

Chi tiết

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”
27 Th9

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”

Xin mời Quý bạn đọc đến với bài dự thi của bạn Dương Trúc Linh (học sinh lớp K11A). Trúc Linh sẽ giới thiệu...

Chi tiết

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”
27 Th9

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY”

Xin mời Quý bạn đọc đến với bài dự thi của bạn Đỗ Hải Đăng (học sinh lớp K10B). Hải Đăng sẽ giới thiệu...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học