Chương trình Online

Chương trình Online

47 video giới thiệu sách online 2022
06 Th6

47 video giới thiệu sách online 2022

Danh sách 47 video giới thiệu sách 2022 tại đây.

Chi tiết

TRÒ CHUYỆN CÙNG PASER THANH HUYỀN
23 Th2

TRÒ CHUYỆN CÙNG PASER THANH HUYỀN

Những dấu ấn của cựu Paser Huyềnn Lùnn khi học tập tại Trường THCS Pascal sẽ là nội dung chính của Trò chuyện cùng...

Chi tiết

TỔNG KẾT HỌC KỲ 1
16 Th1

TỔNG KẾT HỌC KỲ 1

Chi tiết

NHẠC HỘI GIÁNG SINH VÀ CHÀO NĂM MỚI 2022
27 Th12

NHẠC HỘI GIÁNG SINH VÀ CHÀO NĂM MỚI 2022

Chi tiết

Bản tin tổng hợp tháng 11
14 Th12

Bản tin tổng hợp tháng 11

Chi tiết

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK
02 Th12

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK

Cuối tuần nhiều năng lượng và niềm vui của Pasers trong các hoạt động thử thách của Trường THCS Pascal. Yêu quá

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học