https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/hoatdong.jpg

Trường THCS Pascal tổ chức dự án “Dấu ấn văn học hiện thực Việt Nam”

Dự án văn học năm nay được tổ chức cho các bạn học sinh khối 8 với chủ đề “Dấu ấn văn học hiện thực Việt Nam”

02462927304 Đăng ký học