Paser's Vlog

Paser’s Vlog

PASER’S VLOG 2 – 7 TIPS “LẬP TRÌNH” NĂM HỌC MỚI THÀNH CÔNG
11 Th8

PASER’S VLOG 2 – 7 TIPS “LẬP TRÌNH” NĂM HỌC MỚI THÀNH CÔNG

️ Năm học mới đã bắt đầu với mỗi Pasers, để có một năm học thành công như mong đợi, không thể thiếu các...

Chi tiết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “PASER’S VLOG”
11 Th8

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “PASER’S VLOG”

I. MỤC ĐÍCH – Khích lệ học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân. – Khuyến khích học sinh thể hiện bản thân thông...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học