Ngoại Khóa

Ngoại Khóa

📹 NGOẠI KHOÁ 2023 – HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ DI SẢN CÔN SƠN – KIẾP BẠC
17 Th2

📹 NGOẠI KHOÁ 2023 – HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ DI SẢN CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Trong ngày 10 tháng 02 vừa qua, thầy và trò Trường THCS Pascal đã có một chuyến đi thật ý nghĩa trong chương trình...

Chi tiết

📸 Ngoại khóa 2023 – Hành trình khám phá di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc
17 Th2

📸 Ngoại khóa 2023 – Hành trình khám phá di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc

Trong ngày thứ Sáu, 10/02/2023 thầy và trò Trường THCS Pascal cùng nhau lên đường khám phá vùng đất Hải Dương – vùng đất...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học