Thử thách tháng 11

Thử thách tháng 11

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK
02 Th12

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK

Cuối tuần nhiều năng lượng và niềm vui của Pasers trong các hoạt động thử thách của Trường THCS Pascal. Yêu quá

Chi tiết

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT & TIKTOK
02 Th12

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT & TIKTOK

Chào mừng thầy cô và các bạn đã quay trở lại với các video của thử thách Pascal tháng 11. Chúc các bạn vui...

Chi tiết

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK
02 Th12

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK

Cuối tuần tham gia thử thách cùng Pasers nào. Cùng nhau thực hiện và gửi video về cho Ban Sự kiện nhé các bạn!...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học