Thử thách tháng 10

Thử thách tháng 10

TIKTOK “THÔNG ĐIỆP 5K” – THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10
29 Th10

TIKTOK “THÔNG ĐIỆP 5K” – THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10

Chi tiết

THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC – THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10
29 Th10

THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC – THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10

Chi tiết

THỬ  THÁCH THÁNG 10 – THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC
24 Th10

THỬ THÁCH THÁNG 10 – THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC

Chi tiết

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – THỬ THÁCH BẬT CÓC
19 Th10

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – THỬ THÁCH BẬT CÓC

Thử thách bật cóc tại chỗ không làm khó được các bạn học sinh. Pasers vừa học tập, vừa học tập, vừa rèn luyện...

Chi tiết

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC (VIDEO 2)
19 Th10

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC (VIDEO 2)

Những động tác khỏe khoắn của Pasers trong bài vận động liên hoàn 12 động tác sẽ khởi động tuần học mới của Pascal....

Chi tiết

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – VẬN ĐỘNG KẾT HỢP (VIDEO 1)
19 Th10

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – VẬN ĐỘNG KẾT HỢP (VIDEO 1)

Khởi động chương trình Thử thách tháng 10 bằng bài vận động kết hợp. Chúc thầy cô và các bạn tuần học tập vui...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học