Thử thách Online

Thử thách Online

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK
02 Th12

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK

Cuối tuần nhiều năng lượng và niềm vui của Pasers trong các hoạt động thử thách của Trường THCS Pascal. Yêu quá

Chi tiết

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT & TIKTOK
02 Th12

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT & TIKTOK

Chào mừng thầy cô và các bạn đã quay trở lại với các video của thử thách Pascal tháng 11. Chúc các bạn vui...

Chi tiết

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK
02 Th12

THỬ THÁCH THÁNG 11 – VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, ĐÁ CẦU & TIKTOK

Cuối tuần tham gia thử thách cùng Pasers nào. Cùng nhau thực hiện và gửi video về cho Ban Sự kiện nhé các bạn!...

Chi tiết

TIKTOK “THÔNG ĐIỆP 5K” – THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10
29 Th10

TIKTOK “THÔNG ĐIỆP 5K” – THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10

Chi tiết

THỬ  THÁCH THÁNG 10 – THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC
24 Th10

THỬ THÁCH THÁNG 10 – THỂ DỤC LIÊN HOÀN 12 ĐỘNG TÁC

Chi tiết

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – THỬ THÁCH BẬT CÓC
19 Th10

THỬ THÁCH PASCAL THÁNG 10 – THỬ THÁCH BẬT CÓC

Thử thách bật cóc tại chỗ không làm khó được các bạn học sinh. Pasers vừa học tập, vừa học tập, vừa rèn luyện...

Chi tiết

02462927304 Đăng ký học