https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/the-voice-online-12.jpg

🎤 MS 05 – QUẢ PHỤ TƯỚNG – NHÂM LINH NHI 6E ️️🎶 THE VOICE PASCAL ONLINE 2023 ️🎤

Bạn Linh Nhi lớp 6E trình diễn ca khúc “Quả phụ tướng” trong chương trình The Voice Pascal Online 2023 với MS 05. Chúc thầy cô và các bạn thưởng thức chương trình vui vẻ!

02462927304 Đăng ký học