https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/the-voice-online-12.jpg

🎤 MS 03 – MỜI TRẦU – QUỲNH ANH 9C ️️🎶 THE VOICE PASCAL ONLINE 2023 ️🎤

Bạn Quỳnh Anh lớp 9C tham gia The Voice Pascal Online 2023 với ca khúc “Mời trầu” mang Ms 03. Chúc thầy cô và các bạn thưởng thức chương trình vui vẻ!

02462927304 Đăng ký học