https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/banner-ngay-hoi-khoa-hoc-09.jpg

🔬 KHÁM PHÁ CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI KHOA HỌC” LẦN THỨ 4 NĂM 2023 🔬

️Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2023, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội khoa học lần thứ 4, các bạn học sinh cùng nhau khám phá và chinh phục các thử thách của các góc trải nghiệm. Với chủ đề “Cùng Pasers khám phá thế giới”, chương trình “Ngày hội khoa học” năm nay tiếp tục mang đến cho các bạn học sinh những bất ngờ thông qua các trò chơi chinh phục. Cùng phóng viên Pc TV khám phá chương trình năm nay có gì thú vị, và xem các Pasers đã chinh phục thử thách như thế nào nhé.
 

02462927304 Đăng ký học