https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/banner-khai-giang-2023-11.jpg

🔆 ĐÁNH TRỐNG KHAI TRƯỜNG – KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 🔆

Sáng 5/9, cùng với khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2023-2024, năm học mới của thầy trò Trường THCS Pascal cũng bắt đầu. Cùng chúc cho những dự định, kế hoạch, mục tiêu của thầy và trò nhà trường sẽ thực hiện thành công với năm phẩm chất Nỗ lực! Trách nhiệm! Trung thực! Tích cực! Sáng tạo. Chúc năm học mới 2023 – 2024 thành công rực rỡ.

02462927304 Đăng ký học