https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/banner-chaoxuan-08.jpg

📹 Chương trình nghệ thuật Chào Xuân 2024

Với sự đổi mới, sáng tạo trong các chương trình của Pascal nói chung, Chào Xuân năm nay cũng tạo sân chơi cho học sinh nhà trường tiếp tục tỏa sáng. Với 3 tiết mục của các thầy cô, 13 tiết mục của các lớp đã mang đến Chào Xuân chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục như zumba, mashup dance, hát múa, kịch táo quân và đặc biệt là những phần biểu diễn mang đậm bản sắc dân tộc mỗi dịp xuân về như chèo, chầu văn, xẩm. Các tiết mục phản ánh đời sống, hơi thở của Pascal trong suốt một năm học tập, làm việc miệt mài của thầy và trò nhà trường.

 

02462927304 Đăng ký học