https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/banner-khai-giang-2023-11.jpg

🔆 CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG – KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 🔆

Bạn Hoàng Khánh Linh lớp 6E đại diện các bạn học sinh nhà trường chia sẻ những cảm xúc trong ngày khai giảng năm học mới.

02462927304 Đăng ký học